Obchodné podmienky

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU 
1.1. Správcom Vašich osobných údajov je: Daniel Kuc - (ďalej len "správca"). 
1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Daniel Kuc, Húskova 17, 04023 Košice IČO: 31725457 DIČ: 2021188521 
1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
2.1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe. 
3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú : Ján Podhájecký-PODY (administrátor eshopového systému JOOMLA), UPS - kuriérska spoločnosť (pre doručenie objednávky)

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV 
6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. 
6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emaily: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 
6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému úradu. 
6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018

Informácie o prevádzkovateľovi eshopu: 
Daniel KUC 
EMA, spol. s.r.o., Košice 
Húskova 17 04023 Košice 
IČO: 31725457 
DIČ: 2021188521 
IČ DPH: SK 2021188521

prevádzka: JAKO SPORT KOŠICE Alejová 2 /budova VsFz/ 04011 Košice

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka Slovenskej republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

Zaslaním záväznej objednávky predávajúcemu vyjadruje kupujúci s týmito podmienkami svoj bezvýhradný súhlas.

Predmet plnenia 
Predmetom plnenia je dodávka tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.jakosport-kosice.sk, na základe objednávky kupujúceho. Objednávka može byť doručená predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu alebo e-mailu. Objednávka je vždy pre kupujúceho záväzná.

Dodacia doba a platobné podmienky 
Našou snahou je vybaviť všetky objednávky čo najrýchlejšie k Vašej úplnej spokojnosti. Obvyklá doba dodania je 7 - 14 dní. Dodacie lehoty (pokiaľ sú uvedené) u jednotlivých druhov tovaru sú "obvyklé" pokiaľ je tovar skladom u nás alebo u výrobcu. Nemôžu byť však chápané ako presné alebo záväzné. V prípade nedostatku niektorej položky v objednávke alebo určitej veľkosti, farby alebo typu tovaru Vás budeme okamžite informovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, odosielame objednávku kompletnú.

Zákazník si vyberá spôsob doručenia pri potvrdení objednávky. Ak nie je stanovené inak, náklady na dopravu platí kupujúci. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar vrátane poštovného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, kde objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný. V prípade, že je Vami objednaný tovar vypredaný a nedá sa už doobjednať bude zákazník včasne informovaný.

Platba môže prebiehať nasledovnými spôsobmi: 
hotovostne - na dobierku pri prevzatí tovaru 
hotovostne - pri osobnom prevzatí tovaru

Informácie o objednávkach: mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. s číslom objednávky

Poštovné a spôsob dopravy 
V rámci Slovenskej republiky - spôsob doručenia UPS 
objednávka do 100,00 € - poštovné 6,00 € 
objednávka nad 100,00 € - poštovné 0,00 € 
balné neúčtujeme

Odstúpenie od objednávky
Zákazník, ktorý nekupuje tovar za účelom výkonu zamestnania, povolania alebo podnikania má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné DORUČIŤ na našu adresu do 7 dní - nie odoslať na siedmy deň. Súčasťou balenia musí byť sprievodný list s podpisom a oboznámením o odstúpení od zmluvy.

Postup pri vrátení tovaru - po prevzatí tovaru je potrebné zaslať mailom na kontaktnú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. informáciu o odstúpení od predaja a ďalším postupom. Zákazník si môže vybrať z ponuky iný tovar, ktorý mu bude zaslaný bez nákladov na poštovné alebo žiadať o vrátenie platby - v tomto prípade je potrebné mailom zaslať číslo bankového účtu, kam bude platba stornovaná.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpenia od objednávky v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprevzal, alebo sa jedná o objednávku s nepravdivými, nepresnými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom.

Vrátenie a výmena tovaru 
V súlade so zákonom môže kupujúci behom 7 dní po obdržaní tovaru bez udania dôvodu tovar vrátiť za nasledovných podmienok: tovar musí byť odoslaný doporučene s poistením na adresu predávajúceho (nie dobierkou, nebude prevzatá), tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoškodený, čistý a s visačkou. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok Vám bude prednostne zaslaný tovar na výmenu, v prípade stornovaní objednávky bude platba za tovar zaslaná bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Náklady na poštovné znáša kupujúci. Vrátenie sumy prebieha na protiúčet zákazníka bezhotovostným prevodom. 
Prosíme zákazníkov, aby tovar posielali IBA na uvedenú adresu: JAKO SPORT Košice Alejová ulica č. 2 (budova VsFZ) 040 01 Košice

Neprevzatie dobierky 
Po neprevzatí objednávky je kupujúci povinný uhradiť vzniknuté náklady. Kupujúci po neprevzatí zásielky sa stáva dlžníkom a bude mať zablokované objednávanie. Pre opätovné zaslanie tovaru je účtovaný paušálny poplatok 7,00 €, ktorý je pripočítaný k celkovej sume. V prípade ďalších objednávok je platba možná len prevodom na účet. Vyhradzujeme si právo na vymáhanie vzniknutej škody na poštovnom vo výške 5,00 €. POZOR ! Upozorňujeme, že pri odmietnutí zásielky doručovanej prostredníctvom kuriérskej služby je výška škody 8,50 € !

Reklamácia chybného tovaru 
Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Predajca je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. 
Reklamáciu uplatňuje priamo u predajcu osobne, písomne alebo elektronicky. Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe a vyplneným reklamačným protokolom.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania a neodbornej montáže produktov, rovnako ako škody spôsobené vnútornými udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytovaná záruka. Vybavenie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar čistý a v pôvodnom obale. Náklady na poštovné znáša kupujúci.

Zodpovednosť predávajúceho 
Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo a veľkosť. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

Záručná lehota
Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota je spravidla 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar inú záručnú lehotu, je predávajúci povinný oboznámiť s týmto zákazníka. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru.

Spôsob vybavenia reklamácie

Odstrániteľné chyby 
Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať: a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb b) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

Neodstrániteľné chyby 
Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy 
Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

Neopodstatnený podnet k reklamácií 
Pri neopodstatnenom podnete k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

Záverečné ustanovenia 
Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti.

Nákupný košík

 x 
Prázdny košík
:

Vyhľadávanie